Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Üstlenmiş olduğunuz ihaleli bir iş ile ilgili hak etmiş olduğunuz ödemeleri yani hakediş ödemesini alabilmeniz için ihale makamı sizden hakediş borcu yok yazısını ister. Hakediş borcu yok yazısı olmadan ihale makamı size hak ettiğiniz tutarı ödemez. Tabi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hakediş borcu yok yazısı alabilmeniz için belirli şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor.

Bu yazımızda hakediş borcu yok yazısı nasıl alınır, başvuruda gerekli belgeler nelerdir, prim borcu olan işveren hakediş borcu yok yazısı alabilir mi v.s. gibi hakediş borcu yok yazıları ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

SGK Hakediş borcu yok yazısı başvurusu nereye yapılır, başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Hakediş SGK borcu yok yazısı için başvuruyu dilekçe ile ihaleli iş dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapmanız gerekiyor. Başvuruda işveren yetkilisi ya da kanuni ve vekile ait kimlik fotokopisi ile vekaletname yeterli olacaktır. Hakediş ssk borcu yok yazısının SGK e borcu yoktur sisteminden online olarak yapılması ya da alınması mümkün bulunmamaktadır. 

SGK borcu yoktur hakediş dilekçe örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu’na hakediş yazısı için başvuru yaparken dilekçe örneğinizi aşağıdaki gibi olabilir;

Müdürlüğünüzde ………………………………. işyeri sicil numarası ve ……………………….. unvanı ile işlem görmekteyiz. …………………… işi dolayısıyla ihale makamından hakediş/istihkak ödemesi alabilmemiz için tarafımıza hakediş borcu yoktur yazısının verilmesi hususunu,

Arz ederim. 

SGK Hakediş Borcu yok yazısı örneği

Yukarıdaki dilekçe örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu yok başvurunuz yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sadece ihale dosyasında ve gerçek kişi iseniz 4b bağkur prim borçlarınıza bakar. Eğer son ödeme vadesi geçmiş prim borcunuz bulunmuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda örneği verilen hakediş borcu yok yazısını düzenler ve tarafınıza verir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine ……………………… sicil sayılı dosyada işlem gören işvereni bulunduğunuz “…………………….” işyeriniz ile ilgili dosyasında yapılan araştırmalarda, Kurumumuza, ………….. tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.
İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, hakediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca teminatların iadesi için düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır……………tarihine kadar geçerlidir.
Bilgilerinize rica ederim.

SGK hakediş borcu yok yazılarında hangi borçlara bakılır, Türkiye geneli borç sorgulaması yapılır mı?

Hakediş borcu yok yazısı için sadece ihaleli iş için açılan ilgili dosyanın borcunun olup olmadığına bakılır. Tüzel kişilik ise yani şirket, adi ortaklık v.s. ise dosyada ödeme vadesi geçmiş borç bulunmaması halinde borcu yok yazısı verilir.

Eğer gerçek kişi ise bu durumda dosya borcuna ilave olarak bağkur prim borcuna da bakılır.

Hakediş borcu yok yazıları için Türkiye genelindeki diğer SGK dosyalarındaki borçlara bakılmaz ve bu borçlar yazıyı almanıza engel teşkil etmez.

SGK yapılandırma ve taksitlendirmem devam ediyor hakediş borcu yok yazısı alabilir miyim?

İhaleli iş ile ilgili açılan dosyadaki prim borçlarınızı yapılandırmış/taksitlendirmiş ve taksit ödemelerini düzenli yapıyorsanız, yapılandırma/taksitlendirme harici de son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuz yoksa hakediş borcunuzun olmadığına dair yazı verilir.

Hakediş borcu yok yazısı konusundaki sorularınızı bize yorum olarak gönderebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.