Kredi Dosya Masrafı İadesi

Kredi dosya masrafı iadesi alabilmek için, öncelikle bankanın sizden kredi dosya masrafı aldığından emin olmamız gerekmektedir. Yani, kredi kullanırken ödediğimiz tüm masraflar  dosya masrafı kategorisine girmemektedir.Genel olarak, dosya masrafı kredi kullanırken, karşılığında ne tür bir hizmet aldığımızı bilmeden ödediğimiz tutarlarıdır diyebiliriz.

Ancak bu kapsamda, hayat sigortası ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti ve erken kapatma cezası gibi bedeller kredi dosya masrafı kapsamında değerlendirilemez ve bu ücretlerin iadesi mümkün değildir.Kullandığınız kredide bankaya dosya ücreti ödediğinizden eminseniz, yapmanız gereken tek şey bu ödemeyi belgelendirmek.

Kredi tahsis ücreti iadesi

Kredi tahsis ücreti bankaların gerçek ya da tüzel kişilere kredi kullandırma karşılığında aldığı bir masraf olarak tanımlanabilir. Kredi tahsis ücretleri tüketici kanununa göre iade kapsamında olan ücretlerdendir.

Kredi dosya masrafı ne kadar alırım ?

Ne kadar dosya masrafı iade alırım sorusunun cevabı ne kadar masraf ödediğinize göre bağlıdır. Kredi çekerken ödediğiniz iadesi mümkün olan başlıklara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Ödediğiniz dosya masrafı tutarı kredi çektiğiniz zamana, kredi alınan kurumu ve zamanında yapılan pazarlığa göre çok değişiklik göstermektedir. En doğru cevabı kredi detayınızı gösteren belgelerden aşağıdaki uygun olan başlıkları bulup toplamaktır.

Dosya masraf iadesisi mümkün olanlar

Aşağıda belirtilen kalemlerin iadesi mümkün olabilmektedir. İade alabileceğiniz ücretler şunlardır;

  • Dosya Masrafı,
  • Kredi Tahsis Ücreti,
  • İstihbarat Ücreti,
  • İpotek Fek Ücreti,
  • Kredi Kullandırım Ücret,
  • Yapılandırma Ücreti.

Kredi masraf iadesi alınamayanlar

Aşağıda belirtilen kredi masraflarının iadesi maalesef alınamamaktadır.

  • Erken Kapatma Cezası,
  • Hayat Sigortası Ücreti,
  • Ekspertiz Ücreti.

Kredi dosya masrafı iadesi nasıl belgelendirilir ?

Dosya masrafının belgesi, ödemeyi yaptığınızda banka tarafından size verilmiş olan dekontlardır. Dekontunuz yoksa bankaya başvurup, ilgili ödemeyi yaptığınıza dair dekontları talep edebilirsiniz.

Bazı bankalar bu işlem için de ücret talep etmeye başlamış olsa da, kazanacağınız bir dava için bu ücreti vermekten çekinmeyin. Her durumda dekont almak için ödeyeceğiniz para dosya masrafı tutarından az olacağı için hala karda olacaksınız.

Dosya masrafı tutarı belgelendirilmeden masraf iadesi alınamaz,hukuki olarak bir delile ihtiyaç vardır. Dosya masrafı dekontunun ıslak imzalı ya da kaşeli olmasına gerek yoktur, fotokopi ya da herhangi bir ekran görüntüsü dahi olabilir. 

Dosya masrafı iadesi yasal düzenleme

Kredi sözleşmeleri önceden bankalar tarafından hazırlanmış matbu sözleşmelerdir ve tüketicinin bu sözleşmelere müdahale etme imkanı bulunmamaktadır.
Tüketicilerin müdahale imkanı olmadan imzaladıkları bu sözleşmelerde yer alan aleyhe çalışan maddeler haksız şart niteliğindedir. Tüketici kanunu md. 5’e göre bankalar vb. kredi kurumlarının tüketicilerden kestikleri dosya masrafları vb. ücretlerin iadesi tüm tüketicilere hak görülmektedir. Bizler bu yasaya dayanarak geriye dönük 10 yıl içerisinde haksız yere sizden alınan masrafların iadesini sağlamak için hukuki olarak sizi temsil ediyoruz.
Tüketici Kanununun 5. maddesini inceleyebilirsiniz:
Kanun No: 6502
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 28.05.2014)
Kabul Tarihi: 07.11.2013
R.G. Tarihi: 28.11.2013
R.G. No: 28835
Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
MADDE 5 – (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.
(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.
(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.
(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
(6) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.
(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz.
(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.
(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.

Dosya masrafı nasıl alınır ?

Öncelikle elinizde kredi için dosya masrafına ilişkin kanıtlayıcı belgeler ya da dekontlarınızın olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa dekont ve kredi belgelerini bankadan alabilirsiniz. Bu belgeleri temin ettikten sonra bulunduğunuz yerdeki Tüketici Mahkemelerine başvuru yaparak dosya masrafı için süreci başlatabilirsiniz.

Geriye dönük kredi dosya masrafı nasıl alınır ?

Geriye dönük masrafların talebi için de yapılacak işlemler yukarıda anlatıldığı gibidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus zaman aşımı süresidir. Talep ettiğiniz masraf kesinti tarihinden itibaren zaman aşımı süresine takıldıysa bunun iadesini alamazsınız.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.